ثمره نهضت کربلا چه بود

برخى از تأثیرات حماسه عاشورا از این قرار است:

1ـ قطع نفوذ دینى بنى امیه بر افکار مردم‏

2ـ احساس گناه و شرمسارى در جامعه،بخاطر یارى نکردن حق و کوتاهى در اداى تکلیف‏

3ـ فرو ریختن ترسها و رعبها از اقدام و قیام بر ضد ستم‏

4ـ رسوایى یزیدیان و حزب حاکم اموى‏

5ـ بیدارى روح مبارزه در مردم‏

6ـ تقویت و رشد انگیزه‏هاى مبارزاتى انقلابیون‏

7ـ پدید آمدن مکتب جدید اخلاقى و انسانى(ارزشهاى نوین عاشورایى و حسینى)

8ـ پدید آمدن انقلابهاى متعدد با الهام از حماسه کربلا

9ـ الهام بخشى عاشورا به همه نهضتهاى رهایى بخش و حرکتهاى انقلابى تاریخ‏

10ـ تبدیل شدن«کربلا»به دانشگاه عشق و ایمان و جهاد و شهادت،براى نسلهاى انقلابى شیعه‏

11ـبه وجود آمدن پایگاه نیرومند و عمیق و گسترده تبلیغى و سازندگى در طول تاریخ،بر محور شخصیت و شهادت سید الشهدا«ع»

از نهضتهاى شیعى پس از عاشورا،مى‏توان«انقلاب توابین»،«انقلاب مدینه»،«قیام مختار»،«قیام زید»،و...حرکتهاى دیگر را نام برد. تأثیر حماسه عاشورا را در انقلابهاى بزرگى که در طول تاریخ،بر ضد ستم انجام گرفته،چه در عراق و ایران و چه در کشورهاى دیگر،نباید از یاد برد.

«فرهنگ شهادت»و انگیزه جهاد و جانبازى که در انقلاب اسلامى ایران و هشت سال دفاع مقدس در جبهه‏ها جلوه‏گر بود،گوشه‏اى از این تأثیر پذیرى است.شعار«نهضت ما حسینیه،رهبر ما خمینیه»که در مبارزات ملت مسلمان ایران بر ضد طاغوت طنین افکن بود و نیز شور حسینى جبهه‏هاى رزم ایران،گواه روشن تأثیر گذارى کربلا در قرنها پس از آن حماسه مقدس است.

 

یکى از نویسندگان محقق، نتایج نهضت کربلا را عبارت مى‏داند از:

1ـ پیروزى مسأله اسلام و حفظ آن از نابودى‏

2ـ هزیمت امویان از عرصه فکرى مسلمین‏

3ـ شناخت اهل بیت بعنوان نمونه‏هاى پیشوایى امت‏

4ـ تمرکز شیعه از بعد اعتقادى بر محور امامت‏

5ـ وحدت صفوف شیعه در جبهه مبارزه‏

6ـ ایجاد حس اجتماعى در مردم‏

7ـ شکوفایى موهبتهاى ادبى و پدید آمدن ادبیات عاشورایى

8ـ منابر وعظ و ارشاد،به عنوان وسیله آگاهانیدن مردم‏

9ـ تداوم انقلاب بصورت زمینه سازى نهضتهاى پس از عاشورا(2) حادثه کربلا،گشاینده جبهه اعتراض علیه حکومت امویان و سپس عباسیان شد،چه به صورت فردى که روحهاى بزرگ را به عصیان و افشاگرى واداشت،و چه به شکل مبارزه‏هاى گروهى و قیامهاى عمومى در شهرى خاص یا منطقه‏اى وسیع.(3)

خون او تفسیر این اسرار کرد                  ملت خوابیده را بیدار کرد(4)

 پى‏نوشتها

1-      عاشورا فى الأدب العاملى المعاصر،ص 54 به نقل از منتخب طریحى و مقتل ابى مخنف.

2-      براى تفصیل آن ر.ک:«حیاة الامام الحسین»،باقر شریف القرشى،ج 3،ص 436،(معطیات الثورة) .

3-      در این زمینه‏ها ر.ک:«الانتفاضات الشیعیه»،هاشم معروف الحسنى،«امامان و جنبشهاى مکتبى»،محمد تقى مدرسى.

4-      کلیات اقبال لاهورى،ص .75

منبع: پایگاه جامع عاشورا

/ 0 نظر / 22 بازدید