احادیث نماز

 معصوم(ع)                

دو رکعت نماز با تفکر وتدبر، بهتر است از شبی را تاصبح بادلی غافل نماز خواندن.

                                                                میزان الحکمه جلد7-ص3119

امام باقر(ع)

نخستین چیزی که بنده برای آن حسابرسی می شود،نماز است.اگر پذیرفته شود

سایر اعمالش هم پذیرفته می شود.

                                                            میزان الحکمه جلد7-ص3101

امام سجاد(ع)

از نماز بنده ،همان مقداری پذیرفته می شود که با توجه قلبی همراه باشد.

                                                            میزان الحکمه جلد7-ص311۷

امام صادق(ع)

هرگز،شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی رسد.

                                                           میزان الحکمه جلد7-ص

منبع

/ 0 نظر / 22 بازدید