خدا در زبان های مختلف

به زبان فارسی : ایزد

به زبان فرانسه : دی یو

به زبان مصر قدیم : آتون

به زبان عربی : الله

به زبان دانمارکی : گوره

به زبان  لاتین: رئوس

به زبان هلندی : آگور

به زبان سریانی : ایلو

به زبان عبری : یهوه

به زبان آشوری : آرات

به زبان سانسکریت : دیوا

به زبان آلمانی : گوت

به زبان یونانی : تئوس

به زبان اینکا : یایا

به زبان کلدانی : نابو

/ 0 نظر / 21 بازدید