کلمات کلیدی : مقاله، قرآن
در تاريخ ۱۳۸۸/٢/۱٠

یکی از راه‌های شناخت قرآن، بررسی تأثیر وحی در میان افرادی است که مسلمان نیستند. اعتراف این دسته از افراد نشانه آن است که جاذبه‌های وحی فراتر از کرانه‌ها و در آن سوی جهان در میان مردمی با مذهب متفاوت اثر گذاشته و آنها را شیفته و علاقه‌مند به قرآن کرده است. حقیقتاً اگر کتابی از شیفتگی خاصی برخوردار نباشد، نمی‌تواند این چنین افراد را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را طی سالهای سال به خود مشغول سازد.


یکی از راه‌های شناخت قرآن، بررسی تأثیر وحی در میان افرادی است که مسلمان نیستند. اعتراف این دسته از افراد نشانه آن است که جاذبه‌های وحی فراتر از کرانه‌ها و در آن سوی جهان در میان مردمی با مذهب متفاوت اثر گذاشته و آنها را شیفته و علاقه‌مند به قرآن کرده است. حقیقتاً اگر کتابی از شیفتگی خاصی برخوردار نباشد، نمی‌تواند این چنین افراد را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را طی سالهای سال به خود مشغول سازد.

یکی دیگر از شرق شناسان مشعوف به قرآن و سنت، هیلر بارتلمی (Bartlemy)مستشرق فرانسوی است او چندین کتاب دارد و مترجم آثار ارسطو است. در فرانسه قرآن را چاپ کرد (1865م) و در شرح و توضیحی درباره قرآن به نام «محمّد و قرآن» دارد بارتلمی درباره قرآن مطالب و توضیحاتی می‌نویسد:

در میان متون مذاهب ملل و نحل علم قرآن مانند ندارد. در توصیف اهمیت این کتاب همین قدر کافی است که اعراب با وجود نفاق و عناد و لجاج زیاد که در سرشت آن قوم است، در پیش قرآن زانو به زمین زده و آن را کلام الهی دانسته و به … و… آن دست زدند.

و در جای دیگر می‌نویسد:

قرآن شاهکار بی‌مانند زبان عربی است و باید اعتراف کرد که جمال صوری آن عظمت معنوی آن برابر است. قوت الفاظ و انسجام کلمات و تازگی افکار در این سبک نگارش نوظهور چنان جلوه‌گر است که قبل از آن که عقول مسخر معانی آن شوند، دلها تسلیم آن می‌گردند. این شیوه بارز و مخصوص محمّد(ص) است که مستمعان را مجذوب کلام معجزه‌گر خود می‌کند. پیامبر اسلام در میان انبیا دیگر به این صفت ممتاز است و می‌توان گفت: که هیچ‌کس در هیچ عصری نتوانسته بود این همه نفوذ در کلام خود داشته باشد. قرآن با سبک خاص خویش دارای فوائد و مباحث مختلف است.1

1. سلماسی زاده، جواد، تاریخ ترجمه قرآن کریم در جهان،ص67.

سید محمّد علی ایازینويسنده كيوان مجيدي معين
بخش ویژه
معرفی به دوستان
نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما:

صفحات سایت
آمار وبلاگ